ساعت مردانه دسترسی انگلیس به اطلاعات جاسوسان آمریکایی

بر اساس اعتراف تازه دولت انگلیس، جاسوسان ستاد ارتباطات این کشور می‌توانند بدون دریافت مجوز به محتوای جمع‌آوری شده توسط آژانس امنیت ملی آمریکا و نهادهای جاسوسی مشابه دسترسی یابند.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وی تری، حدود یک سال قبل ادوارد اسنودن پیمانکار سابق امنیتی آژانس امنیت ملی آمریکا بر اساس اسناد محرمانه‌ای که در این زمینه جمع‌آوری کرده بود، اعلام کرد، نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا و انگلیس علیرغم ادعاهایشان در زمینه رعایت قانون، برای نقض حریم شخصی کاربران و سرقت اطلاعات شخصی آنها حتی رویه های ظاهرا قانونی موجود را هم رعایت نمی‌کنند و بدون کسب مجوزهای قانونی از دادگاه‌های مربوطه دست به چنین کارهایی می‌زنند.اگر چه بعد از این افشاگری‌ها دولت‌های آمریکا و انگلیس به انکار آن پرداختند، اما بعد از گذشت حدود یک سال مجبور به تایید این اقدامات شرم‌آور خود شده‌اند.این افشاگری‌های تازه حاصل بخشی از تحقیقات دولت این کشور در زمینه عملیات و فعالیت‌های ستاد ارتباطات دولت انگلیس است که از جمله نهادهای جاسوسی و اطلاعاتی مهم انگلیس محسوب می‌شود. پیش از این تصور می‌شد ستاد یاد شده برای مشاهده و دسترسی به اسناد جمع آوری شده متحدان خارجیش و از جمله امریکا باید از وزارت خارجه مجوز بگیرد.صاحب نظران این قانون شکنی آشکار را غیرقابل پذیرش و نشانه شفافیت اندک و احساس مسئولیت پایین نهادهای اطلاعاتی انگلیس دانسته‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید