ساعت مردانه داعش برای زنان و کودکان قیمت تعیین کرد

سازمان تروریستی تکفیری ‘ داعش ‘در بیانیه ای با اشاره به کاهش خرید و فروش زنان و در نتیجه کاهش درآمدهای خود ،اعلام کرد زنان و کودکان مسیحی و ایزدی به قیمت 50 تا 200 هزار دیناربه فروش می رسند .به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری عراقی ‘ المسله’ سازمان تروریستی داعش در این بیانیه اعلام کرده است : ما مناسب دیدیدم ضوابط و قیمت هایی برای فروش زنان و غنائم جنگی تعیین کنیم و به همین دلیل همه باید به این قوانین عمل کنند و کسانی که از این قانون تخطی کنند ، به اعدام محکوم می شوند .داعش در این بیانیه قیمت زنان و کودکان ایزدی و مسیحی را به شرح زیر تعیین کرده است .دختران یک تا 9 سال 200 هزار دینارزنان و کودکان 10 تا 20 سال ، 150 هزار دینارزنان20 تا 30 سال ، 100 هزار دینارزنان30 تا 40 سال ، 75 هزار دینارزنان 40 سال به بالا، 50 هزار دینارنکته قابل توجه در این اعلام قیمت ها این است که کودکان زیر 10 سال بالاترین قیمت را دارند و نرخی برای فروش مردان اعلام نشده است زیرا به احتمال زیاد آن ها را به قتل می رسانند .یکی دیگر از نکات قابل توجه در این بیانیه این است که هر کس تنها می تواند سه زن را خریداری کند اما اعضای داعش غیر عراقی یعنی ترک ها ، سوری ها و همچنین اتباع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این قانون مستثنی هستند و هر تعداد که بخواهند می توانند از این زنان خریداری کنند .هر دینار عراق برابر با 277 ریال ایران است اما مشخص نیست داعش این قیمت ها را به دینار عراقی اعلام کرده یا دینار مورد نظر خود .سازمان تروریستی تکفیری داعش از زمان اشغال برخی مناطق عراق و سوریه ، زنان مسیحی ، ایزدی و برخی دیگر از اقلیت های دینی را ربوده و آن ها را در بازارهای تحت سیطره خود به عنوان کنیز به فروش می رساند .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید