ساعت مردانه احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

یک هفته نامه آلمانی نوشت برلین برای نخستین بار موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را امری محتمل دانسته است.به گزارش مهر، موضوع خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به یک نگرانی جدی از سوی دولت آلمان است. هفته نامه اشپیگل به نقل از منابع آگاه در دفتر صدراعظمی آلمان نوشت برلین برای نخستین بار از وجود چنین احتمالی سخن به میان آورده است. گویا علت این امر انتقادهای اخیر “دیوید کامرون” از بودجه 2.1 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در نشست اخیر سران این اتحادیه است.اما نگرانی اصلی برلین از اظهارات کامرون در مورد سهمیه بندی برای مهاجران از دیگر کشورهای اروپایی به انگلیس است. این هفته نامه در ادامه به نقل از این منابع آورده است: اگر کامرون روی این مسئله اصرار کند، “آنگلا مرکل” تلاش های خود برای نگاه داشتن انگلیس در اتحادیه اروپا را متوقف می کند. در این صورت انگلیس به “نقطه بی بازگشت” می رسد.   این مسئله ای است که در دیدار دو جانبه مرکل با “دیوید کامرون” نخست وزیر انگلیس در حاشیه نشست اخیر سران اتحادیه اروپا نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که کامرون در داخل انگلیس نیز با فشارهایی روبرو است. ماه می آینده انتخابات مجلس عوام انگلیس در حالی برگزار می شود که نظرسنجی ها از در خطر بودن موقعیت کامرون حکایت دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید