ساعت مردانه چرا چهارشنبه را تعطیل نکردند؟

وزیر آموزش و پرورش، هزینه یک روز آموزشی در کشورمان را 120 میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش مهر، علی اصغر فانی گفت: هر یک روز آموزشی هزینه ای معادل 120 میلیارد تومان برای دولت در پی خواهد داشت و با توجه به همین هزینه ها دلیلی برای تعطیلی وجود ندارد و نمی توان دانش آموزان را از درس محروم کرد و چهارشنبه کلاس ها دایر خواهد بود.وزیر آموزش و پرورش همچنین از مصادف شدن 13 آبان با عاشورای حسینی گفت: با هماهنگی انجام شده با ستاد برگزاری این مراسم، مهمترین برنامه آموزش و پرورش ساماندهی و حضور دانش آموزان در مقابل لانه جاسوسی است که امیدواریم این مراسم با حضور همه اقشار با شکوهتر از همیشه برگزار شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید