ساعت مردانه عمده ترين علت مرگ و مير در نظاميان آمريکايي

روزنامه یو اس ای تودی، چاپ آ‌مریکا، افشا کرد خودکشی اکنون به عمده ترین عامل مرگ و میر در میان نظامیان آمریکایی تبدیل شده است.به گزارش  واحد مرکزی خبر ، بین سالهای دو هزار و چهار تا دو هزار و یازده، درگیری های جنگی و کشته شدن در این درگیری ها عمده ترین عامل مرگ در میان نظامیان آمریکایی به شمار می آمد ولی این موازنه در سالهای دو هزار و دوازده و سیزده تغییر کرده است و بر اساس آماری که مرکز تحلیل آمارهای پزشکی پنتاگون که به صورت ماهیانه منتشر می شود، حال خودکشی عمده ترین عامل مرگ و میر در میان نظامیان آمریکایی شده است.گذشته از خودکشی در خارج ا زمیدان جنگ، پیشتر عواملی مانند سرطان، بیماری های قلبی، تصادفات جادها ی ودیگر علل نیز از جمله مواردی بودند که در مرگ و میر نظامیان نقش آفرینی کرده اند و از هر ده مورد مرگ، دو مورد بر اثر این عوامل بوده است.در سال دو هزار و هشت نیز تصادفات جاده ای نیز با حاشیه ای بسیار اندک، از مرگ و میر نظامیان در صحنه نبرد پیشی گرفته بود.بین سالهای دو هزار و پنج تا دو هزار و ده، از هر سه نظامی آمریکایی که جان می باخت، یکی در جنگ های افغانستان و عراق کشته شده بود و این میزان در دو هزار و هفت که همزمان با افزایش نیروهای آمریکایی در عراق بود، به چهل و شش درصد رسید.بیش از شش هزار و هشتصد نیروی آمریکایی از سال دو هزار و یازده به این سو در عراق و افغانستان کشته شده اند و بیش از سه هزار نفر نیز در همین بازه زمانی، اقدام به خودکشی کرده بودند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید