ساعت مردانه تعیین سرنوشت 15 هزار مفقود جنگ سوریه

خبرگزاری ‘د.پ.آ’ی آلمان روز یکشنبه در گزارشی از دمشق، به نقل از وزارت دادگستری سوریه اعلام کرد که تاکنون سرنوشت 15 هزار نفر از افراد مفقود شده در جنگ داخلی این کشور شناسایی شدند.به گزارش ایرنا به نقل از ‘تیسیر الصمادی’ معاون وزیر دادگستری سوریه اعلام کرد که این وزارتخانه با اجرای برنامه های ویژه ای موفق شد از سرنوشت 15 هزار نفر از مجموع 20 هزار شهروند مفقود شده در جنگ داخلی این کشور مطلع شود.وی در گفت وگو با روزنامه دولتی الوطن اعلام کرد که این وزارتخانه تلاش می کند با اجرای برنامه های ویژه ، مشکل این دسته از شهروندان و خانواده های آنها را با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی و با تلاش پیگیرانه حل و فصل کند

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید