ساعت مردانه دوگذرگاه مهم در نوار غزه بسته شد

 اسرائیل گذرگاه کرم ابوسالم و بیت حانون در نوار غزه را به بهانه‌های امنیتی تا اطلاع ثانوی بست.به گزارش تسنیم به نقل از اسکای نیوز، اسرائیل به گروه‌های فلسطینی اعلام کرده است که گذرگاه کرم ابوسالم و بیت حانون را تا اطلاع ثانوی خواهد بست.اسرائیل به بهانه‌های امنیتی این دو گذرگاه حساس با نوار غزه را بسته است

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید