ساعت مردانه جلسه مشترک دولت و قالیباف

استاندار تهران گفت: نتیجه کارگروه‌ها در خصوص حریم تهران و سایر مشکلات مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتا تا بعد از تاسوعا و عاشورای حسینی جلسه مشترک استانداری و شهرداری برگزار می‌شود.سید حسین هاشمی در گفت‌وگو با فارس درباره جلسات مشترک استانداری و شهرداری تهران اظهار داشت: قرار بود جلسه‌های مشترک هر سه ‌ماه برگزار شود که به دلیل برخی از مشکلات در تابستان امسال برگزار نشد.وی ادامه داد: معاونین برنامه‌ریزی در استانداری و شهرداری تهران جلسات را هماهنگ و موضوع مربوطه را بررسی می‌کنند. نهایتا تا بعد از تاسوعا و عاشورای حسینی این جلسه برگزار می‌شود.استاندار تهران بیان داشت: نتیجه کارگروه‌ها درخصوص حریم تهران و سایر مشکلات مورد ارزیابی قرار گرفته و می‌توانیم ارزیابی یکساله‌ای برای سال‌های آینده داشته باشیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید