ساعت مردانه بيهوش کردن مسافران با شکلات مسموم

مرد ميانسالي که از سال 76 تا کنون 12 بار سابقه دستگيري به اتهام جرائم مختلف دارد بار ديگر و اين بار به اتهام مسموم کردن طعمه‌هاي خود دستگير شد. به گزارش مردم سالاری، در روز دهم خرداد سال جاري جوان دانشجويي با مراجعه به کلانتري 208 ترمينال جنوب به مأموران اعلام کرد که سه روز پيش و زمانيکه با اتوبوس بين شهري بيرجند – تهران قصد آمدن به تهران را داشته، توسط يکي از مسافرين بيهوش شده و پس از سه روز در داخل بيمارستان به هوش آمده است. با تشکيل پرونده مقدماتي با موضوع «سرقت به عنف به شيوه بيهوشي» و به دستور شعبه چهارم بازپرسي دادسراي ناحيه 34 تهران، پرونده جهت رسيدگي در اختيار پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.اظهارات مالباختهجوان دانشجو پس از حضور در پايگاه هفتم پليس آگاهي در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : «در روز هفتم خرداد93 به قصد آمدن به تهران، در کمربندي قم سوار يک دستگاه اتوبوس بين شهري شدم که از بيرجند به تهران مي رفت؛ پس از سوار شدن به اتوبوس، مرد ميانسالي به عنوان مسافر در کنارم نشست ؛ اين شخص پس از دقايقي باب صحبت را باز کرد و براي تعارف يک شکلات به من داد ؛ زمانيکه ديدم اين شخص از شکلات هاي خودش مي خورد، من نيز شکلات تعارفي را خوردم اما پس از دقايقي کوتاه دچار سرگيجه شديدي شده و پس از آن ديگر متوجه هيچ چيزي نشدم ؛ زمانيکه به هوش آمدم، متوجه شدم که سه روز است که در داخل بيمارستان هستم؛ آنزمان بود که فهميدم تمامي وسايل شامل يک دستگاه لپ تاپ، گوشي تلفن همراه، مدارک شناسايي و کليه وجه نقد همراهم سرقت شده است.شناسايي و دستگيري متهمباتوجه به شيوه و شگرد سرقت، کارآگاهان با انجام چهره‌نگاري و بهره‌گيري از بانک اطلاعات مجرمين سابقه دار موفق به شناسايي يکي از مجرمين سابقه دار با دوازده سابقه دستگيري به نام محمد . ن (42 ساله) شدند که مالباخته به محض مشاهده تصوير اين شخص، وي را به طور کامل و دقيق مورد شناسايي قرار داد ؛ بررسي سوابق محمد . ن نشان داد که وي از سال 76 تاکنون، بارها و به اتهام ارتکاب جرايم مختلف سرقت، قاچاق موادمخدر، سرقت خودرو، سرقت داخل خودرو، قاچاق مشروبات الکلي و …، دستگير شده است.با شناسايي هويت «محمد . ن» و با انجام اقدامات پليسي، مخفيگاه متهم در منطقه پيروزي شناسايي، وي دستگير و به پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد که پس از مواجه حضوري مجددا از سوي مالباخته مورد شناسايي قرار گرفت.سرهنگ کارآگاه داوود فرد، رئيس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ، با اشاره به اعتياد شديد متهم به مصرف موادمخدر از نوع شيشه، با اعلام اين خبر گفت: «باتوجه به تعدد سوابق متهم در ارتکاب جرايم مختلف و باتوجه به شناسايي دقيق وي از سوي مالباخته و به منظور شناسايي ديگر جرايم ارتکابي به ويژه ساير مالباختگاني که توسط متهم مورد سرقت به شيوه بيهوشي قرار گرفته اند، دستور انتشار بدون پوشش تصوير متهم از سوي مقام محترم قضايي صادر شده است؛ لذا از کليه شکات و مالباختگاني که موفق به شناسايي تصوير متهم شدند، دعوت مي شود تا جهت طرح و پيگيري شکايات خود به نشاني پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در ميدان شهداي پانزدهم خرداد مراجعه کنند».

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید