ساعت مردانه اعلام آخرین وضعیت پرونده قضات کهریزک

وکیل مدافع خانواده مرحوم محمد کامرانی از کشته شدگان حادثه کهریزک از اظهار نظر نماینده دادستان کل کشور در این پرونده خبر داد.به گزارش ایرنا، ‘ حسن کمالی’ روز شنبه در مقابل دادسرای و دادگاه انقلاب تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایرنا گفت: این پرونده منتظر اظهار نظر نماینده دادستان کل کشور بود که ظاهرا نماینده دادستان در این رابطه اظهار نظر کرده اما هنوز رای صادر نشده است.وی اضافه کرد: خانواده مرحوم کامرانی فر منتظر صدور رای از سوی شعبه 9 دیوان عالی کشور هستند.نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده موسوم به قضات کهریزک روز سه شنبه هشتم اسفند سال 1391 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.هیات قضایی این پرونده که شامل پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی بودند، در نهایت پس از گذشت 11 جلسه، ابتدای خرداد سال 92 ختم دادرسی را اعلام کردند.بعد از حدود یک ماه از اعلام ختم دادرسی، ابتدای مرداد سال 1392 شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه همان موقع اعلام کرد تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود، نمی توان جزییات آن را اعلام کرد.در نهایت پس از گذشت 20 روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم این پرونده و دو نفر از شاکیان به احکام دادگاه، برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به شعبه 9 دیوان عالی کشور ارجاع شد.اکنون بیش از یک سال و سه ماه از ارسال پرونده قضات کهریزک به دیوان عالی کشور می گذرد و این پرونده جزو پرونده هایی است که در سال 92 به سرانجام نرسید.البته هنوز شکایت شاکیان این پرونده پایان نیافته و بخشی از این پرونده با شکایت خانواده مرحوم محسن روح الامینی از سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت قرار دارد.به گفته عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی اتهام معاونت در قتل در این بخش از پرونده هنوز به مرتضوی تفهیم نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید