ساعت مردانه استقلال اسکاتلند از بریتانیا امروز رای می آورد

آمارها نشان می‌دهد اگر همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا امروز برگزار شود، قطعا رای کافی خواهدآورد.به گزارش فارس، تنها 6 هفته بعد از برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا، نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که اگر این همه‌پرسی اکنون برگزار شود، نتیجه آن متفاوت می‌شد.به گزارش روزنامه گاردین، اگر امروز در اسکاتلند همه‌پرسی دیگری برای استقلال از بریتانیا برگزار می‌شد، مردم این کشور به این همه‌پرسی رای مثبت می‌دادند.طرفداران استقلال اسکاتلند از بریتانیا اکنون به 52% افزایش یافته و این درحالیست که 48% مردم اسکاتلند موافق باقی‌ماندن در بریتانیا هستند.نظرسنجی روزنامه تایمز انگلیس، «اگر امروز دوباره اسکاتلندی‌ها به پای صندوق‌های رای می رفتند، به همه‌پرسی استقلال این کشور از بریتانیا رای مثبت می‌دادند. 6 هفته گذشته اسکاتلندی‌های خواستار استقلال 45% بودند که در مقایسه با 55% مخالف استقلال شکست خوردند اما این رقم با گذشت این مدت تغییر کرده‌است».این نظر سنجی در پی نظرسنجی استقلال روز جمعه «ایـپـسوس موری» منتشر شد؛ نظرسنجی «ایـپـسوس موری» اعلام کرد دو سوم اسکاتلندی‌ها خواستار برگزاری همه‌پرسی دیگری تا ده سال آینده هستند اما نیمی از جمعیت اسکاتلند می‌گویند هرگونه رای گیری برای آینده این کشور باید تا پنج سال پیش‌رو برگزار شود.نظر سنجی روز شنبه (امروز) تایمز هم‌چنین نشان می‌دهد 43% از طرفداران حزب کارگر اسکاتلند اکنون طرفدار استقلال اسکاتلند هستند. 22% درصد از این افراد می‌گویند خواسته‌های آن‌ها با مواضع حزب کارگر هم‌سو و 65% دیگر نظر متفاوت دارند.«ژوهان لامونت» رهبر حزب کارگر اسکاتلند هفته‌ گذشته استعفا کرد؛ خانم لامونت گفت حزب کارگر انگلیس با حزب کارگر اسکاتلند مانند یک “شعبه” رفتار می‌ک

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید