ساعت مردانه کشف یکی از عمیق‌ترین نشانه‌های حیات

دانشمندان دانشگاه ییل یکی از عمیق‌ترین نشانه‌های حیات را در جزیره ساوث لوپز واشنگتن کشف کردند.به گزارش ایسنا، این محققان نوعی ماده معدنی را یافته‌اند که در اثر فرآیندهای زیستی شکل گرفته است. این ماده معدنی در صخره‌هایی موجود است که 100 میلیون سال پیش 12 کیلومتر زیر سطح زمین قرار داشته‌اند.در صورت تایید این یافته‌ها، چنین ماده‌ای در میان عمیق‌ترین نشانه‌های حیات جای خواهد گرفت که تاکنون کشف شده‌اند. این مطالعه دارای مضامینی برای حیات در جهان‌های دیگر است و همچنین نشان می‌دهد نواحی بیشتری از زمین در مقایسه با آنچه پیش‌بینی شده، زیست‌پذیر هستند.ماده معدنی کشف‌شده، «آراگونیت» نام دارد که می‌تواند هم توسط فرآیندهای زیستی و هم فرآیندهای طبیعی شکل گیرد. با این حال، در این تحقیق، دانشمندان ترکیب خاصی از ایزوتوپ‌های کربن را یافته‌اند که نشان می‌دهد ماده مزبور دارای منشا زیستی است. این یافته‌ها نشان می‌دهد این آراگونیت از متانی نشات گرفته که توسط میکروارگانیسم‌ها تشکیل شده است.تصور می‌شود حیات در ناحیه‌ای عمیق در زیر زمین نشات گرفته باشد یعنی جایی که دو صفحه تکتونیکی در تماس با یکدیگر قرار گرفتند. در این جا احتمالا آب در صخره‌های زیرسطحی وارد شده و طی 100 میلیون سال، این صخره‌ها به تدریج به سمت بالا آمده‌اند و اکنون در سطح زمین مشاهده می‌شوند.چنانچه حیات در چنین اعماق زیادی دوام آورده باشد، باید دماهای بیش از 122 درجه سانتی‌گراد را تحمل کرده باشد، بنابراین فشارهای بالا احتمالا زندگی را حتی در چنین دماهای بالایی در زیر زمین ممکن ساخته است.کشف حیات در چنین محیط‌های خشنی می‌تواند به دانشمندان در جستجوی حیات بر روی سیارات دیگر و زمین کمک کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید