ساعت مردانه شيعيان پاكستان گرفتار مداحان تازه به دوران رسيده

شيعيان پاكستان هم گرفتار مداحان تازه به دوران رسيده شده‌اند و مداحي‌هاي بي‌حساب و كتاب آنها باعث اعتراض علماي اين كشور شده است. به نوشته جمهوری اسلامی، شيخ محسن علي نجفي، رئيس حوزه علميه «جامعه الكوثر» شهر اسلام آباد پاكستان مي‌گويد: متأسفانه در پاكستان مداحان و ذاكرين كه تابع هيچ قانون و قاعده‌اي نيستند، صحنه گردان مجالس و محافل مذهبي شده‌اند. وي مي‌افزايد: مردم به خاطر آنها در مساجد و حسينيه‌ها جمع مي‌شوند و مطالب محتوایي در حاشيه قرار گرفته‌اند و قطعاً اين وضعيت نگران كننده عوارض زيانباري براي جامعه شيعيان پاكستان خواهد داشت.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید