ساعت مردانه رونق بازار فروش قناری ايرانی در عربستان

قناري تنها پرنده ايراني نيست که در جهان عرب خريد و فروش مي شود و مورد توجه اعراب است بلکه عقاب، شاهين و ديگر پرنده هاي ايراني نيز مشترياني در جهان عرب دارد.به گزارش کاسب نیوز، مطالعه، ورزش، حل کردن جدول، سرگرم کردن خود با رايانه و هزاران هزار تفريح و سرگرمي ديگر وجود دارد که هر روزه انسان هاي مختلف خود را با آن مشغول مي کنند و اصطلاحا اوقات فراغت خود را پر مي کنند.اما يکي از اين تفريحات و سرگرمي ها نگهداري پرنده هاي زيبا مانند قناري، بلبل، طوطي، کاسکو، مرغ عشق و غيره است.در ميان اين پرندگان زيبا، قناري ايراني در جهان از شهرت نسبتا خاصي برخوردار است به طوري که بسياري از اعرابي که سرگرمي شان نگهداري قناري است، براي خريد و نگهداري قناري ايراني تلاش زيادي مي کنند. $(“#owl-demo15504″).owlCarousel({ /* autoPlay : 3000, stopOnHover : true, navigation:true, paginationSpeed : 1000, goToFirstSpeed : 2000, singleItem : true, autoHeight : true, transitionStyle:”fade” */ rtl:true, autoplay : true, autoplayHoverPause : true, loop:true, margin:10, items : 1, responsive:{ 0:{ items:1 }, 600:{ items:1 }, 1000:{ items:1 } } , nav: true, dots:false, controlsClass : “my_controls3”, navContainerClass : ‘my_nav_container3’, navText : [“”, “”], }); .slide_vertical_padding{ padding:30px 0 10px; } بر همين اساس خبرنگار کاسب نيوز براي يافتن اطلاعاتي در اين زمينه، جستجوي خود را در فضاي مجازي آغاز کرد و به سرنخ هاي جالبي در اين باره دست يافت.خبرنگار ما بعد از بررسي متوجه شد که قناري هاي ايراني در بزرگ ترين فروشگاه هاي واقعي و مجازي در عربستان سعودي و ديگر کشورهاي عربي به فروش مي رسد.براي نمونه وب سايت “حراج” که بزرگ ترين فروشگاه اينترنتي عربستان سعودي به شمار مي رود و يکي از بزرگ ترين فروشگاه هاي مجازي در جهان عرب به شمار مي رود، قناري ايراني را نيز به عنوان يکي از کالاهاي خود قرار داده و ميان مشتريانش خريد و فروش مي شود.تصاوير موجود در اين مطلب نيز گوياي اين مسأله است و مربوط به يکي از صفحات اين فروشگاه اينترنتي است.در پايان لازم به ذکر است که قناري تنها پرنده ايراني نيست که در جهان عرب خريد و فروش مي شود و مورد توجه اعراب است بلکه عقاب، شاهين و ديگر پرنده هاي ايراني نيز مشترياني در جهان عرب دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید