ساعت مردانه دوازدهمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد

دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده بین‌المللی مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب آغاز شد.به گزارش فارس، هم‌اینک دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب آغاز شد.دوازدهمین جلسه دادگاه به ریاست قاضی مقیسه است و مهدی هاشمی به همراه وکیل خود در این دادگاه حضور دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید