ساعت مردانه تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات کلید خورد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات خبر داد.”نادر قاضی‌پور” نماینده مردم ارومیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران،‌ از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص شرکت مخابرات خبر داد.وی افزود: طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات تاکنون به امضای ۱۰ نفر از نمایندگان رسیده است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات به واگذاری این شرکت و عملکرد آن خواهیم پرداخت.قاضی پور خاطرنشان کرد: طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات، تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.گفتنی است؛ شرکت مخابرات چند سال پیش به مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان واگذار شد و بعد از آن برخی‌ معتقد بودند این رقم بسیار پایین است.شرکت مخابرات علی‌رغم نص صریح قانون اساسی مبنی بر به کارگیری نیروهای قبلی، کارگزاران مخابرات روستایی را به کار نگرفت و این موضوع منجر به آن شد، که کارگزاران مخابرات روستایی بارها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کنند.البته شرکت مخابرات معتقد است در صورتی کاگزاران مخابرات روستایی را به کار می‌گیریم که تعهد کنند حداقل روی ۸ ساعت برای شرکت مخابرات کار انجام دهند.اختلاف نظر مجلس و شرکت مخابرات درباره کارگزاران مخابرات روستایی همچنان پابرجاست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید