ساعت مردانه انگلیس نسبت به سفر به ایران هشدار داد

وزارت خارجه انگلیس با بیان اینکه خطر حملات تروریستی در سرتاسر جهان افزایش یافته، به اتباع خود نسبت به سفر به ایران هشدار داد.به گزارش  فارس، وزارت خارجه انگلیس با بیان اینکه خطر حملات تروریستی در سرتاسر جهان افزایش یافته، به اتباع خود نسبت به سفر به ایران هشدار داد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید