ساعت مردانه شادی مرگ‌بار پس از گل فوتبالیست هندی

بازیکن فوتبال لیگ میزورام هندوستان پس از بثمر رساند گل و انجام شادی دچار ضایعه نخایی شد و در  بیمارستان جان سپرد.به گزارش ، فوتبالیستی بخاطر شادی پس از گلی که بطور غم انگیزی اشتباه انجام گرفت دچار ضایعه نخایی شد و در بیمارستان جان سپرد. $(“#owl-demo15136″).owlCarousel({ /* autoPlay : 3000, stopOnHover : true, navigation:true, paginationSpeed : 1000, goToFirstSpeed : 2000, singleItem : true, autoHeight : true, transitionStyle:”fade” */ rtl:true, autoplay : true, autoplayHoverPause : true, loop:true, margin:10, items : 1, responsive:{ 0:{ items:1 }, 600:{ items:1 }, 1000:{ items:1 } } , nav: true, dots:false, controlsClass : “my_controls3”, navContainerClass : ‘my_nav_container3’, navText : [“”, “”], }); .slide_vertical_padding{ padding:30px 0 10px; } پیتر بیاکسانگزولا  هافبک  23 ساله تیم  بتلهم ونگتلنگ  پس از بثمر رساندن  گل مساوی تیم خود در دقیقه 62 بازی  در مقابل تیم چانماری وست در هنگام انجام  حرکات آتروباتیک شادی پس از گل بر روی سر خود سقوط کرد که پس از گذشت چهار روز  شب گذشته در بیمارستان جان سپرد.var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’570′,’400′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/7/28/433586_408.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’570′);s1.addVariable(‘height’,’400′);s1.write(‘player1413805949989’);دانلود

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید