ساعت مردانه کشته شدن دو صلحبان سازمان ملل

دبیرکل سازمان ملل از کشته شدن دو نیروی صلحیان این سازمان در دارفور سودان خبر داد.به گزارش فارس، دو نیروی صلحبان سازمان ملل در دارفور سودان کشته شدند.خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش پنجشنبه خود به نقل از دبیرکل سازمان ملل، از کشته شدن دو. نیروی حافظ صلح این شازمان در دارفور خبر داد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید