ساعت مردانه بغداد در تهديد فوري قرار ندارد

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت:بغداد در تهدید فوری قرار ندارد.به گزارش واحد مرکزی خبر، جان کربی گفت:براساس ارزیابی ما بغداد در تهدید فوری قرار ندارد اما این به معنای آن نیست رویدادهای خشونت بار در آن روی ندهد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید