ساعت مردانه افشارزاده به دنبال تکمیل مدارک ناقص!

با اینکه تمامی نفرات حاضر در جلسه آبی ها با مسوولان خصوصی سازی از بدون مشکل بودن روند خصوصی سازی استقلال حرف می زنند اما ظاهرا مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران، ظاهرا مسوولان وزارت ورزش و جوانان عزم خود را برای خصوصی کردن 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس جزم کرده و جلسات متعدد در این خصوص می تواند بیانگر این موضوع باشد.اما با اینکه مسوولان ادعا می کنند این 2 باشگاه مشکلی برای خصوصی شدن ندارند اما از گوشه و کنار شنیده می شود که آبی های پایتخت هم مثل رقیب سنتی اش کم مشکل ندارد.به نظر می رسد مشکل رقم قرارداد بازیکنان همچنان پابرجاست و برخی از مدارک باشگاه هم همچنان ناقص است و این موضوع به گوش مدیران استقلال هم رسیده است.شنیده می شود مسوولان خصوصی سازی به افشارزاده گفته اند که ظرف 10 روز آینده نسبت به رفع این اشکالات اقدام و نتیجه را اعلام کند.بدقولی های مدیرعامل سابق استقلال ادامه دارد؛اختلاف افشارزاده و فتح اله زاده بر سر مدارک!در ابتدای کار افشارزاده در باشگاه استقلال شاهد روابط خوب او با علی فتح اله زاده بودیم که ظاهرا این رابطه ادامه ندارد.طبق قول و قرارهای مدیر عامل سابق آبی ها با افشارزاده ، او می بایست ظرف مدتی معلوم شده مدارک ناقص باشگاه را تحویل می داد که ظاهرا با پایان این زمان هنوز مدارک مفقود به دست افشارزاده نرسیده است.جالب است که فتح اله زاده در  روزهایی که می بایست مدارک را به افشارزاده تحویل می داد در عتبات به سر می برد.از گوشه و کنار شنیده می شود که افشار زاده این روزها دل خوشی از فتح اله زاده ندارد و مشخص نیست این اختلافات حل شدنی است یا نه!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید