ساعت مردانه پرونده مسکن مهر تا سال 94 بسته می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی از بهره برداری از تمام مساکن مهر کشور تا پایان سال 94 خبر داد.احمد مجیدی در گفت و گو با ایسنا با اعلام این خبر، اظهار کرد: این هدف گذاری در مجموعه راه و شهرسازی انجام شده است و مساکن مهر به سرعت تحویل می شود.وی تصریح کرد: در استان همدان مشکلات مساکن مهر نسبت به سایر استانها کمتر است اما برای صدور پایان کار در تمامی استانها نیازمند همکاری مردم هستیم.مجیدی ادامه داد: با توجه به تغییر قیمتها و افزایش قیمت مصالح و تورم نیز متقاضیان مسکن مهر باید مقدار آورده خود را افزایش دهند تا امور در این زمینه به‌خوبی پیش رود.وی تصریح کرد: وضعیت مساکن مهر در برخی استانها از جمله همدان مطلوب است و تنها خدمات زیر بنایی و سیستم های خدماتی آب، برق و گاز باقیمانده است.تکمیل راه آهن ملایر _کرمانشاه نیازمند 113 میلیارد تومان اعتبار استمعاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: خط آهن مسیر اراک به سمت ملایر و از ملایر به سمت کرمانشاه در حال احداث بوده که این خط آهن تا مسیر ملایر افتتاح شده و تکمیل مابقی خط 113 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.مجیدی اضافه کرد: زیرسازی ها برای خط آهن انجام شده و در حال حاضر مشکل تامین ریل داریم که امیدواریم پنج هرار تن ریل به زودی تامین شود که به این ترتیب مقدار زیادی از مسیر ریل گذاری می شود.وی تصریح کرد: به طور ویژه برای راه آهن همدان_تهران_سنندج نزدیک به 86 میلیارد تومان پول در نظر گرفته شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در صورتی که اعتبارات برای راه آهن همدان_تهران_ سنندج 100 درصد تخصیص یابد به زودی این خط احداث می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید