ساعت مردانه وضعیت نامناسب آزادی مطبوعات در بحرین

سازمان بین‌المللی «خانه آزادی»، بحرین را در فهرست یکی از 10 کشور بدتر در زمینه آزادی مطبوعات اعلام کرد.به گزارش فارس، سازمان بین‌المللی خانه آزادی اعلام کرد که آزادی مطبوعات در بحرین از سال 2009 و با تظاهرات و اعتراض های مردمی در فوریه 2011، شاهد پسرفت محسوسی بوده است به گونه‌ای که موج خشونت‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه خبرنگاران بحرینی شدت یافته است.به گزارش شبکه العالم، بحرین در نقض آزادی مطبوعات دومین کشوری است که رکورد را شکسته و طی پنج سال گذشته 16 درجه تنزل یافته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید