ساعت مردانه بخشش اضافه خدمت سنواتی همه سربازان غایب

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: به مناسبت عید سعید غدیر خم، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر بخشش اضافه خدمت سنواتی همه سربازان غایب در حال خدمت موافقت کردند.سردار سرتیپ موسی کمالی درمصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: همچنین مشمولانی که تا 22بهمن امسال خودشان را برای خدمت مقدس سربازی معرفی کنند در شمول این عفو قرار می گیرند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید