ساعت مردانه آسمان اهواز خاکستری شد

از ساعتی پیش گردو خاک آسمان شهر اهواز را خاکستری کرد و لحظه به لحظه شدت این گرد و خاک بیشتر می‌شود.به گزارش تسنیم، آسمان شهر اهواز از ابتدای امروز غبار آلود بود ولی از ساعتی پیش با کاهش شعاع دید همراه بوده است.وضعیت شهر اهواز طوری است که لحظه به لحظه شعاع دید کاهش می‌یابد و این شرایط با وزش باد تشدید می‌شود.هر لحظه شدت و غلظت گرد و خاک در هوای مرکز استان در حال افزایش است و از نخستین ساعات صبح امروز بسیاری از شهروندان با مشاهده این وضعیت و احتمال تعطیلی از خانه خارج نشدند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید