ساعت مردانه پرسپولیس با دستیاران دایی تسویه حساب کرد

مربیان سابق پرسپولیس مطالبات خود را از این باشگاه دریافت کردند.به گزارش ایسنا، دستیاران علی دایی روز گذشته با حضور در باشگاه پرسپولیس مطالبات خود را از مسئولان این باشگاه دریافت کردند.روز گذشته دستیاران دایی به غیر از محمد دایی و افشین پیروانی به همراه بهمن دهقان که به عنوان نماینده تام‌الاختیار آن‌ها در مذاکره با باشگاه معرفی شده بود، در دفتر منتقمی حضور یافتند و با سیاسی و منتقمی صحبت کردند.مذاکرات دو طرف به توافق برای پرداخت مطالبات مربیان سابق پرسپولیس منجر شد، بدین صورت که تاریخ چک‌های باشگاه به این افراد به 20 مهر تغییر پیدا کرد تا آن‌ها بتوانند زودتر از تاریخ تعیین شده قبل مطالبات خود را دریافت کنند.قرار است علی دایی هم روز شنبه آینده برای تعیین چگونگی دریافت مطالبات به باشگاه برود و با سیاسی جلسه بگذارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید