ساعت مردانه زمین لرزه اصفهان را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی 3،8 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح یکشنبه منطقه سفید دشت استان اصفهان را لرزاند. به گزارش مرکز لرزه نگاری استان اصفهان، این زمین لرزه ساعت 9 و 30 دقیقه و چهار ثانیه روز یکشنبه در شمال استان اصفهان رخ داد. منطقه سفید دشت در مرز بین استان های اصفهان و قم واقع شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید