ساعت مردانه آموزش اعضای بی سواد خانواده دانش‌آموزان

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با اشاره به اجرای گسترده طرح آموزش اعضای بیسواد خانواده دانش‌آموزان در سال جاری گفت: فهرست و مشخصات کامل افراد بیسوادی که در خانواده دانش‌آموز وجود دارند استخراج و به مدیر مدرسه ابلاغ شده است. وی موظف است این افراد را از ابتدای امسال به فعالیت‌های سوادآموزی دعوت کند.مهندس علی باقرزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شناسایی، اولین مرحله برای برنامه‌ریزی آموزش چه در خردسالان و چه بزرگسالان است، اظهار کرد: متاسفانه از گذشته نظام آماری یکپارچه‌ای در رابطه با وضعیت سوادآموزی بزرگسالان وجود نداشته است و به همین خاطر برای شناسایی بیسوادان با مشکلاتی روبرو هستیم.وی افزود: اکنون طرح آموزش چهره به چهره و با روش شناسایی خانه به خانه در حال انجام است. بر این اساس سعی می‌کنیم مسئولیت آموزش هر عضو شناسایی شده از جامعه هدف را به نزدیک‌ترین فرد به لحاظ شخصیتی، عاطفی و ارتباطی با فرد محول کنیم. زیرا معتقدیم آموزش پایه‌دار درسایه رابطه دوستانه، حسنه و توام با انگیزه در هر دو طرف آموزش دهنده و آموزش گیرنده شکل می‌گیرد.معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح خانه خانه طی سه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، گفت: حدود سال‌های 89 و 90، شش تا هفت درصد فعالیت‌های سوادآموزی از طریق آموزش فرد به فرد صورت می‌گرفت، اما در سال 93 نزدیک به 92 درصد فعالیت‌های ما اینگونه انجام می‌شود.باقرزاده با اشاره به اجرای گسترده طرح آموزش اعضای بیسواد خانواده دانش‌آموزان در سال جاری گفت: فهرست و مشخصات کامل افراد بیسوادی که در خانواده دانش‌آموز وجود دارند استخراج و به مدیر مدرسه ابلاغ شده است. وی موظف است این افراد را از ابتدای امسال به فعالیت‌های سوادآموزی دعوت کرده و امر آموزش را از طریق معلمان، اعضای باسواد خانواده، خود دانش‌آموزان و یا موسسات طرف قرارداد دنبال کند.وی افزود: گروه مخاطب ما افراد 10 سال سن به بالا هستند. آموزش و پرورش در تلاش است تا کودکان زیر 10 سال جامانده از تحصیل را نیز تحت پوشش قرار دهد تا دیگر بیسواد تولید نشود. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید