ساعت مردانه لزوم توجه ویژه به مقررات ملی ساختمان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، در سخنرانی افتتاحیه همایش خانه استاندارد ، بر اجرا و بکارگیری مقررات ملی ساختمان تاکید کرد.مهندس محمد محمدی نژاد ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر ، ضمن اشاره به مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ، بیان داشت: رویکرد دولت جدید ، اعمال نظر مثبتی نسبت به مقوله انرژی می باشد. خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، با خاطر نشان کردن بندهایی از خط مشی قانون نظام مهندسی ، تقویت نگاه ملی در موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از تولید و مصرف مصالح غیراستاندارد را از اهداف اساسی سازمان نظام مهندسی دانست.وی ادامه داد : میزان دخالت مهندسین واجد صلاحیت در ساخت و ساز بسیار اندک است و ساختمانها توسط سرمایه گذاران و به شیوه سنتی ساخته می شوند. اما اگر به این جایگاه برسیم که همه به وظایفی که در آن تخصص دارند عمل کنند ، به نتایج خوبی خواهیم رسید.محمدی نژاد در پایان عنوان داشت : امیدواریم که در طی برگزاری همایش خانه استاندارد،  به نتایج خوبی در دستیابی به روند مناسب بکارگیری مقررات ملی ساختمان برسیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید