ساعت مردانه رکوردزنی رکابزن طلایی ایران در لیگ برتر

رکابزن طلایی ایران در اینچئون، رکورد ماده اسپرینت ایران را در جریان لیگ برتر به نام خود ثبت کرد.به گزارش ایسنا، در دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری در بخش پیست، محمد دانشور دارنده مدال طلای بازی های آسیایی اینچئون، توانست رکورد ماده اسپرینت ایران را به نام خود ثبت کند.او در مرحله مقدماتی ماده اسپرینت زمان 9 ثانیه و 984 هزارم ثانیه را ثبت کرد تا رکورد جدید ایران در این ماده را به نام خود ثبت کند.رکورد قبلی ایران 10 ثانیه و 125 هزارم ثانیه بود.دانشور در بازی های آسیایی و در مرحله مقدماتی ماده اسپرینت زمان 10 ثانیه و 175 هزارم ثانیه را ثبت کرده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید