ساعت مردانه نمایندگان به روسیه هم سفر می‌کنند

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، با بیان اینکه هیأت پارلمانی
ایران 30 مهر به روسیه عزیمت می‌کند، گفت: دیپلماسی پارلمانی نقش به‌سزایی در افزایش
روابط دو کشور دارد.

رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌ وگو با خانه ملت، از سفر هیأت پارلمانی ایران
به کشور روسیه خبر داد وگفت: این سفر سه روز در قالب گروه دوستی پارلمانی ایران و
روسیه از روز (چهارشنبه 30 مهر) آغاز می‌شود.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:
در این سفر قرار است که اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه ضمن دیدار با
همتایان خود، نشست‌های مشترکی را با مقامات سیاسی و اقتصادی روسیه داشته باشند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، افزایش روابط سیاسی و
اقتصادی میان دو کشور را مفید و مثبت خواند و گفت: قطعا دیپلماسی پارلمانی نقش به‌سزایی
در افزایش روابط دو کشور دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید