ساعت مردانه نان به نرخ روز خورها به مجلس دهم نمی رسند

عضو کمیسیون اصل نود مجلس می گوید: کسانی که با ملت صادق بوده اند فریب کار و دروغ گو نبوده و خیانت نکرده اند،جایگاه بهتری نسبت به دیگران برای کرسی های مجلس دهم خواهند داشت.مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص ترکیب سیاسی مجلس دهم گفت: تلاش های گروه ها و احزاب سیاسی مختلف برای رسیدن به مجلس دهم آغاز شده است اما کسانی که صادقانه و قاطعانه بر حفظ منافع و مصالح کشور ایستادند، موفق خواهند بود.این نماینده مجلس تاکید کرد: گروه هایی موفق می شوند که گرایشات جناحی بر رفتارشان در عدول از اصول انقلاب و منافع کشور و مردم تاثیر گذار بوده باشد و نسبت به احقاق حقوق ملت شریف ایران قیام کرده اند.نماینده مردم اردبیل،دیر و نمین در مجلس شورای اسلامی افزود: کسانی که ابن الوقت و نان به نرخ روز خور و به اصطلاح با هر جریانی برای حفظ منافع زود گذر شخصی و جناحی همکارند، به نظر من در انتخابات مجلس مورد اعتماد مردم قرار نخواهند گرفت.وی تصریح کرد: نکته بعدی این است جناح ها که قبلا امتحانات خودشان را پس داده اند گروه هایی که در بزنگاه ها و در کوران حوادث کشور نشان داده اند، اهل پایداری و مقاومت برای حفظ اصول انقلاب و منافع و مصالح کشور نبوده و برای مجلس دهم دندان تیز کرده اند ،اقبال چندانی از آرای مردم دریافت نخواهند کرد.افضلی فرد در خصوص این که چه کسانی از اقبال مردم باز خواهند ماند خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان تندرو و حتی به نظر من اصول گرایان تند رو و افراطیون و کسانی که بلاخره در همه چیز و در همه حال براساس منافع جناحی افراطی ترین مواضع را در پیش گرفته اند با اقبال کمتری مواجه خواهند شد.عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس نهم در تعریف تندرویی در جریان اصولگرا ادامه داد: تعریف تندرویی در جریان اصول گرا این است که از رهبر هم عبور کنند یعنی همین مطلبی که حضرت امیر می فرمایند کسانی که تند رو هستند باید برگردند و همراه رهبری باشند و کسانی که کند رو هستند و عقب مانده اند باید خودشان را برسانند.وی افزود: کسانی که تندرو هستند و معمولا از رهبری جلو میزنند از افراطیون هستند در صورتیکه در منطق اصول گرایی اصل ولایت براصول گرایی به عنوان یک اصل مسلم و قطعی است که رفتار ها باید با توجه به مواضع رهبری سنجیده شوند، یعنی در عین حال همه استقلال فکری دارند.افضلی فرد خاطر نشان کرد: در این منطق اصولگرایان استقلال نظری دارند، اما باید چهارچوب ها را مراعات کنند.وی در خصوص مصداق های تندروی در میان اصلاح طلبان نیز گفت: دربُعد اصلاح طلبی نیز افراطیون اصلاح طلب متاسفانه نگاه به خارج دارند و برای رسیدن به هدف های حزبی شان هر وسیله ای را مشروع می دانند.عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: از وابستگی به خارج تا کمک گرفتن از از دشمنان به وسیله برخی از اصلاح طلبان مشروع دانسته می شد. ما این مساله را در فتنه ی 88 نیز دیدیم.وی ادامه داد: من فکر نمی کنم اصلاح طلبان جایگاه آنچنانی در انتخابات داشته باشد اما کسانی که اعتدال به مفهوم واقعی کلمه را در پیش گرفته اند که البته تعابیر مختلفی از آن می شود را در پیش گرفته باشند در انتخابات مجلس دهم پیروز خواهند بود.وی در تعریف این اعتدال تصریح کرد: معتدل کسی است که از افراط و تفریط به دور است و به مبانی و اصول انقلاب عمل می کند. انقلاب هم دافعه و هم جاذبه اش مجموعا اعتدال محسوب می شود و به معنی این نیست که ما قوه جاذبه اش را عملی کنیم و قوه دافعه اش را کنار بگذاریم و بعد بگوییم که ما معتدل هستیم.وی گفت: این اعتدال نیست و نوعی تفریط وانفعال است و کسانی که از نظر مشی سیاسی در مسیر رهبری و ملت بزرگ ایران بوده و صادقانه عمل کنند و منافع ملت و کشور را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح دهند،پیروز انتخابات بعدی خواهند بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید