ساعت مردانه سردسته مافیای مکزیک به دام افتاد

مردی که رهبری باند خطرناک مواد مخدر را در کشور مکزیک بر عهده داشت، شناسایی و دستگیرشد.پلیس اعلام کرده است: باند قاچاق خوارز از سوی آمادو کاریو فوئنتس، رهبر قبلی این باند و ملقب به آقای آسمان ها و برادر ال ویسروی بنیانگذاری شد و یکی از هفت باند خطرناک باندهای مواد مخدر مکزیک قلمداد می شود.به گزارش ایرنا پیش از این دادستان مکزیک برای دستگیری ال ویسروی پاداشی 1.8 میلیون یورویی در نظر گرفته بود و در حالی که اف .بی. آی آمریکا، پاداش دیگری به مبلغ چهار میلیون یورو را به همین منظور تعیین کرده بود، این تبهکار بین المللی در یک عملیات ویژه دستگیر شد.به گفته مقام های مکزیکی، ال ویسروی یکی از عاملان خشونت هایی است که سیوداد خوارز را در بین سال های 2009 و 2011 میلادی در بر گرفت و موجب درگیری سنگینی بین دو باند قاچاق مواد مخدر خوارز و سینالوا برای کنترل راه های قاچاق مواد مخدر به سوی آمریکا شده بود. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید