ساعت مردانه جامعه اقتصادی اوراسیا منحل شد

نمایندگان پنج کشور عضو جامعه اقتصادی اوراسیا در مینسک توافق انحلال این اتحادیه را که قرار است ژانویه سال دو هزار و پانزده جای خود را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدهد، امضا کردند.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری ریانووستی از مینسک،بر اساس این گزارش، جامعه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان بود. سه کشور بلاروس، روسیه و قزاقستان که از چندی پیش یک اتحادیه گمرکی مشترک تشکیل داده بودند، در ماه مه سال دو هزار و چهارده پیمانی امضا کردند که بر اساس آن اتحادیه اقتصادی اوراسیا که به مراتب گسترده تر از اتحادیه گمرکی پیشین است، تشکیل شد. کشورهای ارمنستان و قزاقستان نیز قصد دارند به اتحادیه اقتصادی اورسیا ملحق شوند. روز جمعه مقامات ایروان توافق نامه الحاق به این سازمان منطقه ای را امضا کردند و مقامات بیشکک نیز نقشه راه الحاق به این سازمان را تصویب کردند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید