ساعت مردانه منبع تامین تسلیحات داعش کجاست ؟

فارن پالسی در گزارشی به منابع تأمین سلاح‌های داعش پرداخت.باشگاه خبرنگاران نوشت:  جفری اسمیت” تحت عنوان “داعش سلاح هایش را از کجا به دست آورده است: بسیاری از سلاح هایی که این گروه در عراق و سوریه استفاده می کند از آمریکا آمده است” نوشت: یک گروه مستقل نظارت بر تسلیحات مدارکی جمع آوری کرده است که نشان می‌دهد گروه داعش از سلاح ها و مهمات ساخته شده در 21 کشور از جمله چین ، روسیه و آمریکا استفاده می‌کند.در گزارش گروه تحقیقات تسلیحات نظامی که ششم اکتبر منتشر شد آمده است داعش اغلب این سلاح ها و مهمات را در میدان جنگ به دست آورده است اما برخی گزارش های اطلاعاتی حاکی از اینست که درآمد این گروه از محل فروش نفت و دیگر منابع به قدری بالاست که از عهده خرید تسلیحات  از شرکت ها و دلالانی بر می آید که از جنگ در خاورمیانه نفع می برند.گروه تحقیقات تسلیحات نظامی مستقر در لندن کارشناسان خود را برای شناسایی نوع و منشا سلاح ها به مناطق جنگی اعزام و بر همین اساس اطلاعات جدیدی منتشر کرده است.در گزارش اخیر این گروه که با حمایت مالی اتحادیه اروپا گردآوری شد به منشا بیش از هزار و 700 گلوله و فشنگ اشاره شده است که در ماههای ژوییه و اوت در جنگ میان نیروهای کرد با داعش در شمال عراق و سوریه جمع آوری شد. این گلوله ها و فشنگ ها که پس از چهار جنگ و درگیری جمع آوری شد برای استفاده در مسلسل، تیر بار، تفنگ و هفت تیر ساخته شده است.یکی از این گلوله‌ها که به تاریخ 1945 میلادی باز می‌گردد در زمان شوروی سابق تولید شده است.وجود چنین تسلیحاتی در دستان داعش نشان می دهد عناصر این گروه به ذخایر قابل توجهی نه تنها از عراق بلکه از سوریه دست یافته اند. بر اساس این گزارش ، چین یکی از منابع اصلی سلاح های داعش است و از گلوله ها و فشنگ هایی که در نبرد با نیروهای داعش به دست آمده ، 445 گلوله از چین بوده است.در این گزارش آمده است آمریکا نیز از تامین کننده اصلی سلاح برای داعش است و 323 گلوله و فشنگ متعلق به آمریکا بوده است. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید