ساعت مردانه مرخصی هسلر تمدید شد

مربی آلمانی تیم پدیده خراسان رضوی به اردوی کیش نمی‌رود.به گزارش فارس توماس هسلر که قرار بود در اردوی جزیره کیش به کاروان تیم پدیده بپیوندد در مشهد به این تیم اضافه خواهد شد.هسلر در تماسی که با علیرضا مرزبان سرمربی تیم پدیده داشته عنوان کرده که به دلیل مشکلات خانوادگی چند روز دیرتر به ایران می‌آید که مرزبان هم به وی اعلام داشته پس از حضور در ایران در مشهد به پدیده‌ای‌ها بپیوندد و به جزیره کیش نیاید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید