ساعت مردانه فرمانده صلحبانان: در جهان امروز صلحی نمانده

فرمانده نیروهای صلح بان سازمان ملل به خطرات رو به افزایشی که این نیروها در جهان جنگ زده امروز با آن مواجه اند اشاره کرد و گفت: در جهان آشوب زده امروز به ندرت صلحی برای پاسداری برجا مانده است.به گزارش ایرنا، «مقصود احمد» فرمانده و مشاور نظامی نیروهای صلح بان سازمان ملل روز پنجشنبه گزارشی از وضعیت صلح بانان این سازمان و خطرات و ناامنی هایی که این نیروها در نقاط مختلف جهان با آن روبرو هستند به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد.در این گزارش آمده است: در شرایط کنونی نزدیک به 90 هزار نیروی صلح بان سازمان ملل در مناطق ناامنی مانند مالی، بلندی های جولان، سودان جنوبی و کنگو برای انجام وظایفی که برعهده دارند با خطرات و چالش های سنگینی روبرو هستند.وی تصریح کرد: با گسترش ناامنی ها در نقاط جنگ زده جهان این نهاد ناگذیر خواهد بود بر شمار نیروهای خود بیافزاید.احمد با بیان اینکه محل ماموریت نیروهای صلح بان این سازمان یا در کشورهایی است که حکومت های آنها سرنگون شده و یا در حال سرنگون شدن هستند، گفت: ‘بگذارید به صراحت بگویم که دیگر به ندرت صلحی در جهان باقیمانده است تا ما از آن پاسداری کنیم.’در این نشست ژنرال «کارلوس آلبرتو کروز» فرمانده نظامی صلح بانان کنگو نیز خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: نیروهای صلح بان این سازمان باید برای آنکه بتوانند در شرایط ناامن موجود از جان خود و شهروندان غیرنظامی محل ماموریت شان محافظت کنند به جای واکنش در مقابل خطرات و چالش هایی که با آن روبرو هستند به اقدامات کنشگرایانه روی آورند و از پیش به دفع خطرات بپردازند.وی افزود: این نیروها تنها از راه اقدامات کنشگرایانه و حفظ موضع نیرومند قادر خواهند بود از جان شهروندان محافظت کرده و خطراتی را که آنها را تهدید می کنند از پیش خنثی کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید