ساعت مردانه تصویب پست نایب رئیس هیئت امنا در دانشگاه‌ها

جلسه 53 ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشورعصر سه شنبه 15/7/93 به ریاست  دکتر مخبر دزفولی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر منصور کبگانیان قائم مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در مورد دستور و مصوبات این جلسه گفت: با ادامه بحث جلسه گذشته در خصوص سیاست های افزایش اختیارات و مسئولیت های هیئت های امنای دانشگاه‌ها، در بخش ترکیب هیئت های امنا مصوبه‌ای توسط اعضای ستاد راهبری تصویب شد، که این امکان را می دهد در برخی استان‌‎ها و مناطق که از دانشگاه های زیادی برخور دارند، یک هیئت امنا تشکیل شود.وی افزود: پست جدیدی تحت عنوان ” نایب رئیس هیئت امنا ” در ترکیب این هیئت ها ایجاد شد که این فرد با انتخاب اعضای هیئت‌های امنا و تأیید وزیر علوم و یا بهداشت، وظایفی را بر عهده خواهد داشت.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در حال حاضر جلسات هیئت ‌های امنا دانشگاه ها در برخی از موارد سالی یک بار برگزار می شود که در این جلسه فرصت بحث و بررسی پیرامون موضوعات مهم و راهبردی دانشگاه مربوطه فراهم نمی شود که با ایجاد پست نایب رئیس هیئت امنا  در زمینه رفع این مشکل گام مهمی برداشته خواهد شد.عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد برنامه ریزی ها و برنامه های راهبردی دانشگاه باید و به تصویب هیئت امنای دانشگاه مربوطه برسد.وی افزود: : علاوه بر نظارت مستمر بر عملکرد روسای دانشگاه ها، ارائه گزارش نظارتی به صورت متناوب و سالیانه به مسؤلین بالاتر از جمله وزرای مربوطه و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر مسئولیت‌های هیئت های امنا است، که در جلسه ستاد به تصویب رسید.قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامعع علمی کشور ادامه داد: در این جلسه همچنین مصوب شد هیئت امنا برای انتخاب و یا تغییر رئیس دانشگاه ها به وزرای مربوطه مشاوره لازم را ارائه خواهند داد.دکتر کبگانیان در پایان گفت: آیین نامه های اجرایی و دستور العمل‌های وزارتخانه های  علوم و بهداشت باید در قالب این سیاست ها  که در 15 بند تدوین و تصویب شده است، اجرا شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید