ساعت مردانه تجمع انقلابیون یمن در صنعا

شمار زیادی از انقلابیون و انصارالله یمن در پاسخ به فراخوان رهبر جنبش انصارالله یمن در صنعا تجمع کردند و خواستار پایان یافتن دخالت های خارجی در امور کشورشان شدند.به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های یمنی، شمار زیادی از انقلابیون و انصارالله یمن در پاسخ به فراخوان رهبر جنبش انصارالله یمن در صنعا تجمع کردند.شب گذشته، «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله خواستار تظاهرات و تجمع گسترده انقلابیون و معترضان در خیابان «سبعین» در صنعا درساعت 9 صبح در روز پنجشنبه (امروز) شده بود. وی از مردم خواسته بود تا در اعتراض به اقدام «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور یمن پس از دیدار با سفیر آمریکا و انتخاب «احمد عوض بن مبارک» به عنوان نخست‌وزیر وارد خیابانها شوند. هرچند که بن مبارک که دارای گرایش‌های بعثی و اخوانی است، تحت فشارهای مردمی و انقلابیون ناگزیر شد از نامزدی نهایی برای نخست‌وزیری استعفا کند و هادی نیز به ناچار با این امر موافقت کرد. زیرا وی گزینه مورد نظر انقلابیون و مورد توافق تمام طرف‌های سیاسی یمن نبود.سخنرانی دبیرکل انجمن علمای یمنبر اساس این گزارش، دبیرکل انجمن علمای یمن با حضور در تجمع امروز صنعا سخنرانی کرد و گفت: ما به کسی که می‌خواهد سرنوشت و تصمیمات ما در گرو سفیر آمریکا باشد می‌گوییم: نه و هزار بار نه!«هیهات منا الذلة».وی افزود: آنها می‌خواهند تصمیمات یمن به دست سفیر آمریکا باشد. اما ما از نمایندگان آمریکا و 10 کشور ناظر طرح ابتکاری شورای همکاری درباره یمن می‌خواهیم که کشورمان را ترک کنند. به «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور یمن نیز می‌گوییم: بازی با سرنوشت ملت یمن کافی است و از این مسئله دست بردارد.بیانیه پایانی انقلابیون یمندر بیانیه معترضان حاضر در این تجمع که شعار «هیهات منا الذله» و «مرگ بر آمریکا و اسرائیل را می‌دادند، آمده است: انقلاب 21 سپتامبر با قاطعیت در مقابل دخالت‌های خارجی می‌ایستد و مسئولیت انفجار امروز در صنعا بر گردن آمریکا و سفارت و ایادی آن در یمن است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید