ساعت مردانه تبادل آتش ‌توپخانه‌ای در مرز دو کره

نظامیان کره شمالی و جنوبی در منطقه مرزی مواضع یکدیگر را با گلوله‌های توپ مورد حمله قرار دادند.به گزارش خبرگزاری فارس، نظامیان کره شمالی و جنوبی در منطقه مرزی مواضع یکدیگر را با گلوله‌های توپ مورد حمله قرار دادند.بر اساس گزارش رویترز، این درگیری با آتش توپخانه نظامیان کره شمالی آغاز شده و ارتش کره جنوبی نیز در پاسخ، به سمت همسایه شمالی آتش گشوده است.هنوز گزارشی از خسارات و یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید