ساعت مردانه تاثیر شبکه های اجتماعی بر کاهش مکالمات

مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران از کاهش مکالمات تلفن ثابت به دلیل افزایش تقاضا و استفاده از شبکه های اجتماعی خبر داد و گفت: به رغم افزایش سه برابری میزان پهنای باند مخابرات تهران در سال گذشته اما هنوز از نحوه تامین پهنای باند رضایت کامل نداریم .به گزارش مهر وی با تاکید بر اینکه در سال 93 مخابرات افزایش تعرفه مکالمه نداشته است، اضافه کرد: افزایش شبکه های اجتماعی مکالمات تلفن ثابت را کاهش داده است.هم چنین وی با اشاره به مشکلاتی که درخصوص ارائه سرویس های مخابراتی و اینترنتی به وجود آمده است یکی از مشکلات اساسی را کمبود پهنای باند اینترنت عنوان کرد و گفت: به رغم افزایش سه برابری میزان پهنای باند مخابرات تهران در سال گذشته اما هنوز از نحوه تامین پهنای باند رضایت کامل نداریم و درخواست های ما از طرف شرکت ارتباطات زیر ساخت فوری تامین نمی شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید