ساعت مردانه تاثیر حضور پست بانک در روستاها

حضور پست بانک ایران در مناطق روستائی و محروم کشور با توجه به ارائه خدمات متنوع بانکی و عمومی، عامل مهمی برای توسعه و رونق اقتصادی این مناطق است.به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: مهندس حسن زاده رئیس هیأت مدیره این بانک در همایش مشترک پست و پست بانک ضمن تبریک 17 مهر روز جهانی پست با بیان این مطلب گفت: کار پست کار بسیار بزرگ و با اهمیتی است چون ارتباط بین مردم و نهادهای مختلف را برقرار می کند و تلاش های این مجموعه قابل تقدیر و تشکر است.وی در ادامه افزود: پست مالی از سرویس های اساسی پست است و ماهیت و جایگاه اصلی آن در این مجموعه است حتی در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه کشورهای پیشرفته این سرویس بسیار گسترده ارائه می شود.حسن زاده تصریح کرد: منافع پست و پست بانک یک شرایط برد- برد است زیرا رسالت هر دو طبق اساسنامه و فلسفه وجودی، حضور در مناطق محروم و خدمت رسانی به هموطنان است. بطوریکه بیش از 55 درصد منابع این بانک مربوط به مناطق روستائی است.رئیس هیأت مدیره پست بانک ایران در پایان با تأکید بر استفاده از امکانات دفاتر پستی خاطرنشان ساخت: پست بانک فرزند پست است و افتخار می کنیم که از خدمات آن بهره مند شویم و همه باید دست به دست دهیم تا از دامنه خدمات آن برای هم افزائی و خدمت رسانی ببیشتر استفاده کنیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید