ساعت مردانه «کيوان کله» شرور خطرناک جنوب تهران زمينگير شد

سرکلانتر ششم پليس پايتخت از دستگيري يکي از اشرار خطرناک محله کيانشهر خبر داد. به گزارش مردم سالاری، سرهنگ محمدحسن خليلي با اشاره به اجراي طرح امنيت محله محور و برخورد با اراذل و اوباش اظهارکرد: ماموران کلانتري 158 کيانشهر در ساعت 11:30 روز هفتم مهرماه هنگام اجراي اين طرح در خيابان ابراهيمي مشاده کردند پسر جواني در حاليکه يک قبضه چاقو در دست دارد جلوي خانمي را گرفته و قصد زورگيري از وي را دارد که در همين حين خانم جوان با فرياد درخواست کمک مي‌کند.وي با بيان اينکه به دنبال اين موضوع ماموران براي بررسي موضوع وارد عمل شده و در صدد دستگير متهم برآمدند، گفت: متهم با مشاهده ماموران چاقو به دست به سرعت از محل متواري شد که پس از تعقيب و گريز در حاليکه چند مرحله با چاقو قصد حمله به سوي ماموران را داشت با اقدام به موقع آنان و بهره‌گيري از فنون دفاع شخصي و رزمي سرانجام دستگير و به کلانتري منتقل شد.سرکلانتر ششم پليس پايتخت با بيان اينکه متهم پس از انتقال به کلانتري قصد خودزني داشت که مهار شد، گفت: در بررسي صورت گرفته توسط عوامل اطلاعات کلانتري مشخص شد هويت وي «کيوان» معروف به «کيوان کله» است و نامبرده از اراذل و اوباش سابقه دار است. خليلي با بيان اينکه سوابق کيفري متعدد متهم حاکي از شرور و خطرناک بودن متهم داشت، تصريح کرد: متاسفانه به همين دليل کسي جرات اعلام شکايت از وي نداشته است و علاوه بر آن حسب دستور معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه 14 محلاتي در خصوص کنترل مجرمين رها، نامبرده با وجود دو مرحله احضار خودش را به قانون معرفي نکرده بود و در طول آزادي نيز بارها اهالي محله را مورد آزار و اذيت قرار داده بود.سرکلانتر ششم پليس پايتخت ادامه داد:‌ با توجه به شرب خمر کردن از سوي متهم ، وي به پزشکي قانوني نيز معرفي و تست الکلش مثبت اعلام شد و در نهايت پس از تشکيل پرونده به مرجع قضايي تحويل داده شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید