ساعت مردانه پله: از نظر بدنی و روحی پیشرفت کرده‌ام

لژیونر ایتالیایی شاغل در لیگ برتر باور دارد بادعوت شدن به اردوی آتزوری ها کاملا به آنچه استحقاقش را داشته ، رسیده است.به گزارش فارس، گرازیانو پله که در تیم ساوتهمپتون انگلیس بازی می کند، در فصل جاری 4 گل در لیگ برتر به ثمر رسانده و در وضعیت آمادگی خوبی قراردارد.او اظهار داشت: حس می کنم کاملا پخته شده و کارآمد شده ام. چه از نظر بدنی و چه از نظر روحی شرایط بهتری نسبت به گذشته دارمستاره با تجربه که هم اکنون همراه با سایر اعضاء دعوت شده به اردوی تیم ملی ایتالیا در پالرمو خود را برای برای بازی با آذربایجان آماده می کند، افزود: روی نقاط ضعف خیلی کار کردم. با حمایت های مربیانم به تدریج توانستم بر مشکلاتم غلبه کنم.وی تا قبل از حضور در تیم ساوتهمپتون بازی در تیم های لچه، کاتانیا، کروتونه و چزنا کشورش را تجربه کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید