ساعت مردانه محمود آذرگون مدیرعامل ملوان شد

هیأت‌مدیره باشگاه ملوان انزلی با اکثریت آرا محمود آذرگون را به عنوان مدیر‌عامل جدید این باشگاه انتخاب کرد.
 رضا الماسی رئیس هیأت‌مدیره باشگاه ملوان در گفت‌وگو با فارس، در مورد انتخاب مدیر‌عامل جدید باشگاه گفت: گزینه‌های مختلفی برای مدیر‌عاملی باشگاه ملوان مطرح بود که در نهایت پس از بحث و بررسی اعضای هیأت‌مدیره محمود آذرگون به اتفاق آرا به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه ملوان انتخاب شد.

وی ادامه داد: قرار است پس از اخذ مجوز‌های لازم از سوی نیروی دریایی و ارائه مدارک لازم آذرگون به طور رسمی به عنوان مدیرعامل باشگاه ملوان معرفی شود. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید