ساعت مردانه ماجرای قاضی‌ای که به ناحق محیط‌بان را زندانی کرد

عیسی کشوری که دارای مدرک دکترای حقوق قضایی است و علاوه بر انتشار کتاب “جرقه‌ای در تاریکی” در رد نظریات یکی از فیزیک دانان مشهور غربی هم کتابی متافیزیکی با نام “استیون هاوکینگ، خداوند و بهشت” نوشته است در کتاب آخرش “لطایف القضا” ماجرای تلخی را شرح داده که در آن یک قاضی، با رابطه بازی محیط بان وظیفه شناسی را به زندان انداخته است!به گزارش زیست بوم، در حالیکه قضات بسیاری در کشور این روزها تعامل سازنده ای با ادارات محیط زیست برقرار می کنند و باعث دلگرمی علاقمندان محیط زیست شده اند، کشوری در صفحه 216 و 217 این کتاب ماجرای تلخی را تعریف می کند. او می نویسد: « یکبار به اتفاق خانواده به ویلای یکی از آقایان قاضی در شمال کشور رفته بودیم. او از ما پرسید: گوشت شکار می خورید؟ همسرم گفت : من از شکار بدم می آید و از قاضی پرسید: مگر شما شکارچی هستید؟ قاضی گفت: یکی از آشنایان ما شکارچی است و هفته قبل میش کوهی را با تیر زد. محیط بان ، آشنای ما را دستگیر و میش کوهی را به سردخانه دامپزشکی منتقل کرد؛ غافل از اینکه آشنای ما برای خود ما به شکار رفته بود! پرونده او زیر دست خود ما آمد، گفتیم: باشد رسیدگی می کنیم. فقط باید به سرد خانه برویم و ببینیم واقعا میش کوهی است یا نه؟ نیمه شب که شد رفتیم گوسفندی را با تیر زدیم و به جای میش گذاشتیم! خلاصه فردای آن روز جلسه دادگاه تشکیل شد. آن شکارچی آشنا برخاست و گفت: من میشی را نزده ام، میش کجا بوده است؟ من گوسفند آشنای خودمان را زدم! محیط بان قبول نکرد، پس من دامپزشکی را فرستادم تا به سردخانه برود معاینه کند و گزارش بیاورد. نهایتاً با این ترفند نه تنها شکارچی را نجات دادم بلکه محیط بان را به دلیل افترا بستن به شکارچی به زندان انداختم! ما وقتی این ماجرای تلخ را شنیدیم نه تنها شکار را نخوردیم بلکه اشتهامان نیز کور شد و غذایی هم که با خود آورده بودیم نتوانستیم بخوریم. »گفتنی است لطایف القضا شامل 3 بخش است که در بخش اول، نویسنده از زبان افرادی با اسامی مستعار به بیان درد‌ها و رنج‌های مردم ستمدیده می‌پردازد. در بخش دوم کتاب، خاطرات شخصی و تجارب مؤلف در امر قضا یا تدریس در کلاس‌های دانشگاهی و یا کار آموزی به رشته‌ی تحریر در آمده و بخش سوم تعلیقی است بر کل نوشته‌های قبلی کتاب که برای گسترش و افزایش تاثیر مابقی مطالب ارائه شده است. این بخش از یکسری جملات حقوقی و اخلاقی و همچنین تعدادی ضرب المثل مرتبط و عبرت آموز تشکیل شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید