ساعت مردانه سلفی جالب راننده عربستانی با سوارز

راننده عربستانی با مهاجم بارسا سلفی جالبی انداخت.به گزارش فارس، لوئیس سوارز مهاجم بارسا که به همراه تیم ملی اروگوئه در عربستان حضور دارد، پس از سوار شدن در یک تاکسی با راننده عکس سلفی گرفت.دیدار دوستانه اروگوئه و عربستان جمعه برگزار می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید