ساعت مردانه سرمربی ملوان برکنار شد

استیون موویسلویچ هدایت تیم ملوان را بر عهده گرفت.به گزارش ایسنا پس از نتایج ضعیف ملوان با مربیگری نصرت ایراندوست، هیات مدیره این باشگاه امروز تشکیل جلسه داد که خروجی این جلسه انتخاب استیون موویسلویچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملوان بود.قرار است مجید صالح مربی سابق استقلال دستیار اول موویسلویچ در ملوان باشد. سیروس محجوب امروز ایراندوست را هم به عنوان مشاور فنی خود انتخاب کرده بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید