ساعت مردانه روایت MI6 انگلیس از خیر و صلاح اقتصادی ایران!

شبکه دولتی انگلیس در تحلیلی رسوا نوشت مقاومت مردم ایران در برابر حمله روس‌ها در قرن 19 و مقابل رژیم صدام در قرن 20 تصمیم‌هایی اشتباه و پرهزینه بوده و دفاع از برنامه هسته‌ای نیز در همین تراز قرار دارد.به نوشته کیهان، وبسایت بی‌بی‌سی در تحلیلی مفصل سعی کرد این‌گونه القا کند که برنامه هسته‌ای بی‌فایده و برای ایران به لحاظ اقتصادی پرهزینه است اما در پایان همین نوشته از ژست محاسبه اقتصادی خارج شده و تصریح می‌کند که مسئله اصلی این شبکه انگلیسی، نفس مقاومت و سلطه‌ناپذیری ملت ایران است که بنابر ادعای بی‌بی‌سی پرهزینه و غیرعقلانی است!بی‌سیم  MI6  در کودتای 28 مرداد 32 می‌نویسد: در کنار ورود به جنگ جهادی با روسیه در اوایل قرن نوزدهم و پافشاری بر ادامه جنگ ایران و عراق در اواخر قرن بیستم، دنبال کردن برنامه هسته‌ای و عواقب داخلی و خارجی آن، پرهزینه‌ترین تصمیمی بوده که دولت‌های دو سه قرن اخیر ایران اتخاذ کرده‌اند. خوشبختانه هزینه‌های این تصمیم، هر چند کمرشکن، عمدتاً جنبه اقتصادی داشته و هنوز خسارات جانی و سرزمینی متوجه ایرانیان نکرده است(!)تحلیلگر بی‌بی‌سی با وجود تخطئه منطق دفاع و مقاومت ملت ایران توضیح نداد که رژیم انگلیس با چه منطقی در طول 20 سال اخیر اقدام به نظامی‌گری و دست درازی به دیگر کشورها کرده یا مثلاً مردم انگلیس را مجبور به پرداخت هزینه‌های حضور نظامی در عراق و افغانستان نمود.بی‌بی‌سی مدعی شد «ایران باید نیازهای خود  را از بازارهای جهانی تامین کند و فعالیت‌های هسته‌ای به صرفه نیست» اما به این حقیقت اشاره نکرد که غربی‌ها هرگاه احساس کردند ایرانی‌ها به کالایی استراتژیک در بازار جهانی نیازمند هستند، به گروگان‌گیری اقتصادی و تحریم پرداختند که عدم فروش سوخت 20درصد راکتور تهران و تهدید جان 800 هزار بیمار از آن جمله است. آیا به نظر بی‌بی‌سی ایران  باید در برابر این رویکرد جنایتکارانه و انحصارطلبانه دست روی دست می‌گذاشت و اقدام به تولید سوخت راکتور تهران و تولید رادیو‌دارو نمی‌کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید