ساعت مردانه خوزستان در غرق شدگی از استان‌های شمالی جلو زد

براساس تازه‌ترین آمارهای سازمان پزشکی قانونی، خوزستان بیشترین موارد غرق‌شدگی را در کشور دارد.به همشهری، بر اين اساس در 5ماه نخست امسال ۵۰۸ نفر بر اثر غرق ‌شدن در كشور جان خود را از دست دادند كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال كه ۶۱۲ نفر بود،۱۷درصد كاهش يافته است. همچنين از كل موارد غرق‌شدگي در 5 ماهه سال‌جاري 443نفر مرد و 65نفر ديگر زن بوده‌اند.در اين مدت استان‌هاي خوزستان با 86نفر، مازندران با 80نفر و گيلان با 57نفر بيشترين موارد مرگ بر اثر غرق‌شدگي را داشته‌اند. همچنين در اين مدت بيشترين آمار تلفات ناشي از غرق‌شدگي با 194نفر در مرداد و كمترين آن با 52مورد در فروردين به ثبت رسيده. بر اين اساس در مرداد امسال 194نفر بر اثر غرق‌شدگي جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2/6درصد افزايش يافته است.همچنين در 5 ماهه نخست سال‌جاري بيشترين موارد غرق‌شدگي به‌ترتيب در رودخانه‌ها با 145نفر و مناطق خارج از طرح ايمن‌سازي شده دريا با 114مورد گزارش شده درحالي‌كه مرگ بر اثر غرق‌شدگي در محدوده‌هاي طرح ايمن‌سازي‌ شده دريا در اين مدت تنها 4 نفر بوده‌است. پس از رودخانه و دريا به‌ترتيب استخر با 66، درياچه مصنوعي با 50، كانال با 48، درياچه طبيعي و چاه هر كدام با 13و ساير مكان‌ها با 55نفر بيشترين آمار تلفات ناشي از غرق‌شدگي را در اين مدت به‌خود اختصاص داده‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید